Aspekty psychologiczne

Poczucie komfortu pod wodą - musi być wtórnie nabyte, ponieważ woda nie jest naszym naturalnym środowiskiem. Poczucie komfortu w nowym środowisku musi być nabyte przez częste w nim przebywanie. Nic nie zastąpi doświadczenia nurkowego - liczby odbytych nurkowań i regularnego nurkowania. Doświadczenie nurkowe rozwija takie korzystne cechy jak zdrowy rozsądek i intuicja, które pozwolą sprawnie reagować na sytuacje awaryjne, a także zawczasu rozpoznać możliwość ich wystąpienia i uniknąć ich.

Świadomość ryzyka
Niektóre organizacje i instruktorzy umniejszają kwestię ryzyka w nurkowaniu. Ryzyko jednak istnieje i jest jeszcze większe dla nurkowań dekompresyjnych. Nurek musi być tego świadomy i akceptować to ryzyko - wystąpienie sytuacji awaryjnej będzie mniejszym szokiem i możliwe będzie skuteczne działanie.

Wiara w siebie - cecha wymagana do skutecznego działania w sytuacji awaryjnej; osiągana przez szkolenie, doświadczenie nurkowe i doskonalenie umiejętności. Brak wiary we własne siły może prowadzić w sytuacji awaryjnej do poddania się, zaprzestania działań w celu ratowania się (przypadki znane z analiz wypadków w nurkowaniu jaskiniowym). Konieczna jest jednak uczciwa ocena własnych możliwości, gdyż ich przecenianie też prowadzi do problemów. Konieczna jest znajomość swoich limitów. W nurkowaniu zaawansowanym konieczne jest przejęcie odpowiedzialności za siebie - oznacza ona świadomość samodzielności podczas nurkowania. Kto nie czuje się gotowy wykonać planowane nurkowanie sam, nie powinien również wykonywać go z partnerem; nie można swojego komfortu podczas nurkowania opierać na obecności partnera.

Stres - reakcja organizmu na niekorzystne czynniki zewnętrzne. Niekontrolowany i wzrastający stres może przerodzić się w stan paniki. Stres może też doprowadzić do sytuacji awaryjnych m.in. przez:

zawężenie myślenia
zawężenie postrzegania
zawężenie zdolności analizy
zawężenie zdolności reakcji

Możliwe czynniki stresujące:

ograniczenia czasowe, pośpiech
przeładowanie zadaniami (ang. task loading)
ciężki wysiłek
stres termiczny
dezorientacja
zła pływalność
zagrożone ego
zagrożenia fizyczne

Zapobieganie stresowi i kontrolowanie go:

wielokrotne powtarzanie ćwiczeń
utrzymywanie nabytych umiejętności
znajomość i rozumienie środowiska
przewidywanie problemów
pozytywne nastawienie psychiczne
właściwy sprzęt
kontrolowanie umysłu i oddechu
koncentracja
samodyscyplina

Stres w zespole:

zwracaj uwagę na poziom stresu u swoich partnerów
nie naciskaj na swoich partnerów na wykonanie nurkowania wykraczającego poza ich poziom komfortu
każdy członek zespołu ma prawo przerwać każde nurkowanie w dowolnym momencie i z dowolnego powodu - i musi mieć komfort psychiczny podjęcia takiej decyzji

Stawiając sobie i realizując cele zwiększamy efektywność rozwoju nurkowego przez zorganizowanie go oraz dostarczanie motywacji.
Cele powinny być:

konkretne i określone czasowo
wymierne (mierzalne)
realne (osiągalne)
zgodne z sobą

Wizualizacja - przed każdym lub trudnym nurkowaniem; w komfortowych warunkach wyobraź sobie jego przebieg; wyobraź sobie możliwe problemy i przebieg ich rozwiązywania.

Afirmacja - po udanym nurkowaniu, w ramach jego omówienia w zespole lub samodzielnie, podkreśl jego dobre strony - dostarczy to motywacji do dalszego rozwoju nurkowego.

Opracowane na podstawie materiałów IANTD

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer