Aspekty psychologiczne

Poczucie komfortu pod wodą - musi być wtórnie nabyte, ponieważ woda nie jest naszym naturalnym środowiskiem. Poczucie komfortu w nowym środowisku musi być nabyte przez częste w nim przebywanie. Nic nie zastąpi doświadczenia nurkowego - liczby odbytych nurkowań i regularnego nurkowania. Doświadczenie nurkowe rozwija takie korzystne cechy jak zdrowy rozsądek i intuicja, które pozwolą sprawnie reagować na sytuacje awaryjne, a także zawczasu rozpoznać możliwość ich wystąpienia i uniknąć ich.

Świadomość ryzyka

Niektóre organizacje i instruktorzy umniejszają kwestię ryzyka w nurkowaniu. Ryzyko jednak istnieje i jest jeszcze większe dla nurkowań dekompresyjnych. Nurek musi być tego świadomy i akceptować to ryzyko - wystąpienie sytuacji awaryjnej będzie mniejszym szokiem i możliwe będzie skuteczne działanie.

Wiara w siebie - cecha wymagana do skutecznego działania w sytuacji awaryjnej; osiągana przez szkolenie, doświadczenie nurkowe i doskonalenie umiejętności. Brak wiary we własne siły może prowadzić w sytuacji awaryjnej do poddania się, zaprzestania działań w celu ratowania się (przypadki znane z analiz wypadków w nurkowaniu jaskiniowym). Konieczna jest jednak uczciwa ocena własnych możliwości, gdyż ich przecenianie też prowadzi do problemów. Konieczna jest znajomość swoich limitów. W nurkowaniu zaawansowanym konieczne jest przejęcie odpowiedzialności za siebie - oznacza ona świadomość samodzielności podczas nurkowania. Kto nie czuje się gotowy wykonać planowane nurkowanie sam, nie powinien również wykonywać go z partnerem; nie można swojego komfortu podczas nurkowania opierać na obecności partnera.

Stres - reakcja organizmu na niekorzystne czynniki zewnętrzne. Niekontrolowany i wzrastający stres może przerodzić się w stan paniki. Stres może też doprowadzić do sytuacji awaryjnych m.in. przez:

 • zawężenie myślenia
 • zawężenie postrzegania
 • zawężenie zdolności analizy
 • zawężenie zdolności reakcji

Możliwe czynniki stresujące:

 • ograniczenia czasowe, pośpiech
 • przeładowanie zadaniami (ang. task loading)
 • ciężki wysiłek
 • stres termiczny
 • dezorientacja
 • zła pływalność
 • zagrożone ego
 • zagrożenia fizyczne

Zapobieganie stresowi i kontrolowanie go:

 • wielokrotne powtarzanie ćwiczeń
 • utrzymywanie nabytych umiejętności
 • znajomość i rozumienie środowiska
 • przewidywanie problemów
 • pozytywne nastawienie psychiczne
 • właściwy sprzęt
 • kontrolowanie umysłu i oddechu
 • koncentracja
 • samodyscyplina

Stres w zespole:

 • zwracaj uwagę na poziom stresu u swoich partnerów
 • nie naciskaj na swoich partnerów na wykonanie nurkowania wykraczającego poza ich poziom komfortu
 • każdy członek zespołu ma prawo przerwać każde nurkowanie w dowolnym momencie i z dowolnego powodu - i musi mieć komfort psychiczny podjęcia takiej decyzji

Stawiając sobie i realizując cele zwiększamy efektywność rozwoju nurkowego przez zorganizowanie go oraz dostarczanie motywacji.

Cele powinny być:

 • konkretne i określone czasowo
 • wymierne (mierzalne)
 • realne (osiągalne)
 • zgodne z sobą

Wizualizacja - przed każdym lub trudnym nurkowaniem; w komfortowych warunkach wyobraź sobie jego przebieg; wyobraź sobie możliwe problemy i przebieg ich rozwiązywania.

Afirmacja - po udanym nurkowaniu, w ramach jego omówienia w zespole lub samodzielnie, podkreśl jego dobre strony - dostarczy to motywacji do dalszego rozwoju nurkowego.

Opracowane na podstawie materiałów IANTD

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer