Wyciek gazu

Wyciek gazu to stała, nie kontrolowana i niepożądana utrata gazu z aparatu plecowego lub z butli bocznej.
Możliwe przyczyny:

 • rozszczelnienie któregoś połączenia w zaworze lub automacie oddechowym na skutek uderzenia lub innego zewnętrznego czynnika mechanicznego
 • rozszczelnienie na skutek zużycia uszczelniania typu o-ring - najczęściej w momencie poruszenia uszczelnienia np. kręcenia zaworem, obrócenia puszki automatu lub obrotowej głowicy automatu
 • pęknięcie lub inne rozszczelnienie węża automatu
 • nieszczelność na skutek zabrudzenia lub innej wady o-ringu - ujawnia się od razu po poddaniu działaniu ciśnienia
 • zamarznięcie (zalodzenie) automatu, inflatora lub zaworu suchego skafandra

Ogólną zasadą rozwiązania takiego problemu jest odcięcie dopływu gazu, czyli zakręcenie odpowiedniego zaworu na butli. Pozwala to ograniczyć utratę gazu, a czasami naprawić problem. W celu sprawdzenia umiejętności samodzielnego sięgania do zaworów zestawu plecowego oraz świadomości wykonywanych czynności i ich skutków, wykonuje się ćwiczenie o nazwie v-drill (ang. valve drill). Nie jest to jednak procedura mająca zastosowanie w jakiejkolwiek rzeczywistej awarii.
Przebieg ćwiczenia v-drill:

 • sprawdzenie przyciskiem czy automat zapasowy jest sprawny
 • zakręcenie prawego zaworu z jednoczesnym sygnalizowaniem problemu światłem (gwałtowne ruchy latarką)
 • zużycie powietrza z odciętego automatu podstawowego z jednoczesnym przygotowaniem do odwieszenia i przypięcia go
 • przejście na automat zapasowy z użyciem lewej ręki z jednoczesnym odwieszeniem automatu podstawowego prawą ręką
 • odkręcenie prawego zaworu
 • odpięcie automatu podstawowego i sprawdzenie przyciskiem czy podaje powietrze
 • przejście na oddychanie z podstawowego automatu
 • zakręcenie zaworu separatora z jednoczesnym sygnalizowaniem problemu światłem (gwałtowne ruchy latarką)
 • odkręcenie zaworu separatora
 • tymczasowe złapanie latarki prawą ręką za głowicę
 • zakręcenie lewego zaworu z jednoczesnym sygnalizowaniem problemu światłem (gwałtowne ruchy latarką)
 • wciśnięcie przycisku automatu zapasowego w celu zużycia powietrza i potwierdzenia, że rzeczywiście ten automat został odcięty
 • odkręcenie lewego zaworu
 • ponowne wciśnięcie przycisku automatu zapasowego w celu potwierdzenia, że automat ten jest ponownie pod ciśnieniem
 • przełożenie latarki do normalnego chwytu lewą ręką
 • sprawdzenie odkręcenia zaworów

Sprawdzenie odkręcenia zaworów wykonuje się procedurą "modyfikowany v-drill", która polega na kolejnym małym zakręceniu i całkowitym odkręceniu zaworów zestawu plecowego, zaczynając od prawego poprzez zawór separatora do lewego zaworu. Jeśli jest, to tak samo kontroluje się zawór butli zasilającej suchy skafander. Następnie kontroluje się zawory butli bocznych, ale czynność jest odwrotna - częściowe odkręcenie i całkowite zakręcenie zaworu. Taką kontrolę należy przeprowadzić na początku nurkowania oraz w każdej sytuacji, gdy pojawia się wątpliwość czy zawory są odkręcone np. przesunięcie zaworami o strop lub inną przeszkodę nad nurkiem, operowanie zaworami przez partnera.

Zakręcanie zaworów nie pozwoli rozwiązać problemu wycieku, który ma miejsce przed zaworami na przykład rozszczelnienie o-ringu uszczelniającego zawór w szyjce butli, rozszczelnienie o-ringu uszczelniającego łącznik międzybutlowy (manifold), rozszczelnienie o-ringu uszczelniającego zawór separatora.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer